Selective Racking Systems (Pallet Racking )

       Selective Rack เป็นระบบการควบคุมสต็อกสินค้าที่เป็นสากลมากที่สุดสำหรับการเข้าถึงสินค้า สามารถปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ น้ำหนักหรือขนาดของสินค้า ซึ่งสามารถออกแบบให้ใช้งานร่วมกับชั้นวางแบบอื่นๆได้ เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 500 กิโลกรัมต่อระดับชั้นขึ้นไป สามรถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามความต้องการ

ข้อดีของการเลือกใช้ระบบจัดเก็บแบบ Selective Rack

  • สามารถควบคุมสต็อคสินค้าได้ดี และพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่จำกัด
  • สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการรับนำหนักและประเภทของสินค้า รวมถึงขนาดของสินค้านั่นๆ
  • เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้เป็น 2 เท่าของพื้นที่เดิม

รูปแสดง Selective Rack