Push-Back Racking

Push-Back Rack ระบบจัดเก็บสินค้าประเภทนี้จะมีอุปกรณ์ที่เป็นถาดรับพาเลทในแต่ละชั้นของช่องเก็บ ทำให้สินค้าสามารถถูกดันถอยหลังเข้าข้างในได้เมื่อมีสินค้าใหม่วางเข้าด้านหน้า ในทางกลับกันสินค้าจะขยับตัวไหลมาข้างหน้าเมื่อมีการเบิกจ่ายสินค้าด้านหน้าออกไป เหมาะสำหรับใช้งานกับคลังสินค้าที่มีความเย็นที่ต้องการประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ

รูปแสดงPush-Back Racking