Micro Racking Systems

      Micro Rack เป็นระบบจัดเก็บที่สามารถประกอบง่ายและรวดเร็ว และยังสามรถปรับพื้นที่ได้ง่ายและสะดวก การใช้งานของระบบนี้มีหลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ใช้ในการวางชิ้นงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่ง Micro Rack สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 150-200 กิโลกรัมต่อ 1 ระดับชั้น (Max Load=150-200kg./Level.)

ข้อดีของการเลือกใช้ระบบจัดเก็บแบบ Micro Rack

  • มีความหลากหลายและแข็งแรง เหมาะกับสินค้า หรือ ชิ้นงานที่มีน้ำหนักไม่เกิน 150-200 กิโลกรัมต่อระดับชั้น
  • สามารถปรับได้ตามพื้นที่ว่าง ได้ง่ายและสะดวก
  • ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
  • สามารถใช้ร่วมกับระบบการจัดเก็ดอื่น ๆ ได้ดี
รูปแสดง Micro Racking Systems