Slide Racking System

Slide Rack ชั้นวางสินค้าประเภทนี้เหมาะสำหรับเก็บแม่พิมพ์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ สามรถออกแบบให้เหมาะสมกับแม่พิมพ์ หรือสินค้าที่จะจัดเก็บ ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเนื่องจากสามารถออกแบบให้มีหลายชั้นได้ และสะดวกในการจัดเก็บเนื่องจากมีถาดเลื่อนเข้าออกเพื่อความสะดวกในการเก็บหรือเบิกสินค้าและเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้า

รูปแสดง Slide Rack