Roller Rack and Free Roller

Roller Rack เป็นระบบการจัดเก็บสินค้าที่มีการทำงานคล้ายๆกับ Flow Rack คือเป็นระบบที่มีการหมุนเวียน และเข้าออกของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก (ระบบ FIFO) ซึ่งการเข้าออกของผลิตภัณฑ์มีการอ้างอิงที่ด้านหน้าของชั้นวาง สินค้าที่เข้าก่อนก็จะถูกนำออกไปได้ก่อนสะดวกและง่ายในการเช็คสต็อก  สามารถนำไปใช้งานร่วมกับชั้นวางแบบต่างได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน  Roller Rack ถูกออกแบบมาสำหรับคลังสินค้าที่มีการเข้าเอาสินค้าจำนวนมากๆ  โดยใช้บุคลากรไม่เยอะ  โดยระบบการจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะ โดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ

รูปแสดง Roller Rack & Free Roller