Flow Racking Systems (FIFO Systems)

Flow Rack เป็นระบบการจัดเก็บผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีการหมุนเวียน และเข้าออกของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก (ระบบ FIFO) ซึ่งการเข้าออกของผลิตภัณฑ์มีการอ้างอิงที่ด้านหน้าของชั้นวาง สินค้าที่เข้าก่อนก็จะถูกนำออกไปได้ก่อนสะดวกและง่ายในการเช็คสต็อก  สามารถนำไปใช้งานร่วมกับชั้นวางแบบต่างได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน  Flow Rack ถูกออกแบบมาสำหรับคลังสินค้าที่มีการเข้าเอาสินค้าจำนวนมากๆ  โดยใช้บุคลากรไม่เยอะ เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เยอะ

รูปแสดง Flow Racking Systems (FIFO Systems)