Cantilever Rack

ออกแบบเพื่อเก็บของที่มีความยาวหรือความยาวต่างๆ เช่น คานโลหะ ท่อโลหะ ท่อพลาสติก แผ่นไม้อัด แผ่นโลหะ และแผ่นพลาสติก เป็นต้น

ชั้นวางประเภทนี้ช่วยให้สามารถรับน้ำหนักได้โดยระบบยก เช่นรถยก รถเครนเคลื่อนที่ รถเครนยกของ ฯลฯ ระบบเหล่านี้จะถูกเลือกขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะเก็บ (ส่วนใหญ่น้ำหนักและขนาด)หรือความสูงของชั้น โครงสร้างของความเรียบง่ายและความแข็งแกร่ง ง่ายต่อการประกอบ ชิ้นส่วนถูกออกแบบมาให้สามารถประกอบชั้นว่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รูปแสดง Cantilever Rack